...خروجی در قالب اکسل از شماره ها / ارسال پیامک تکی و گروهی در آینده / ارسال تکی و گروهی به صورت دوره ای / منشی پیشرفته / پشتیبانی از بانک های اطلاعاتی شرکت / ارسال پیامک در سررسید تولد / ارسال پیامک پویا در آینده / کنترل پنل با موبایل و
   

   

ثبت نام